Kodi doganor,referenca doganore

Mund te futesh te faqa e doganes se pergjithshme aty ke nje rubrik me te gjitha vlerat mbi te cilat llogariten tarifat doganore!

Do te deshiroja te kryej nje studim ne lidhje me zbatimin e kodit doganor persa i perket perllogaritjes se vleres se mallit te importuar mbi te cilin llogariten detyrimet e tarifat doganore.