strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU III - PAVLEFSHMËRIA E MARTESËS

  • Neni 49 - Pasojat e pavlefshmërisë
  • Martesa që shpallet e pavlefshme me vendim të formës së prerë konsiderohet se nuk është lidhur.
    Për bashkëshortin që nuk ka ditur shkakun e pavlefshmërisë së martesës, pasojat fillojnë nga data që vendimi merr formë të prerë.
    Fëmijët e lindur nga një martesë që shpallet e pavlefshme, quhen si të lindur nga martesa dhe marrëdhëniet midis tyre dhe prindërve rregullohen si në rastet kur zgjidhet martesa.