TITULLI II - TË DREJTAT DHE DETYRIMET QË LINDIN NGA MARTESA