Marrja e vlerës në rast të mungesës së pasurisë së luajtshme