PJESA E DYTË - KOMPETENCAT DHE JURIDIKSIONI ADMINISTRATIV