TITULLI VI - Aktet procedurale, njoftimet dhe afatet