strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

Bashkimi i cilësive të kreditorit dhe debitorit në një të vetëm

  • Neni 524
  • Detyrimi shuhet kur cilësitë e kreditorit dhe të debitorit bashkohen në një person të vetëm.
    Kur ky bashkim merr fund, detyrimi lind përsëri.

  • Neni 525
  • Bashkimi nuk kryhet kur është në dëm të personave të tretë që kanë fituar të drejta uzufrukti ose pengu mbi kredinë.