SEKSIONI IV - Vepra penale kundër shëndetit të kryera nga pakujdesia