SEKSIONI I - Vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga shtetasit