KREU VIII - VEPRA PENALE NË KUSHTET E OPERACIONEVE USHTARAKE