Revizionet ju lejojnë të ndiqni ndryshimet midis versioneve të ndryshëm të një postimi.

Revizionet e Neni 1

RevizionVeprime
07/04/2009 - 17:40 by admin

Title changed from Neni 1 to Neni 1.

revizioni aktual
06/29/2009 - 21:41 by admin

Title changed from Neni 1 to Neni 1.

06/29/2009 - 21:35 by admin