e drejta administrative

ju lutem nese mundet dikush te me ndihmoj per kte.
parimi i paanshmerise,kuptimi i saj,menyrat e respektimit te paanshmerise ne vendimmarrje.