kundershtimi i atesise nga femije ( i mitur ) .

ne rastin kur kemi humbur afat ligjore te kundershtimit te atesise , mund te dorezohet kerkese nga femija i mitur qe ka lindur gjate marteses per te kundershtuar atesine , martese e cila eshte zgjidhur me pas ??
sipas nenit 180 femija i lindur gjate marteses ka ate bashkeshortin e nenes . Ne rastin qe mua me intereson, nena kishte lidhje jashtemartesore me babain e vertete te femijes ne fjale me te cilin u martua me vone ( dmth babi i femijes eshte bashkeshorti i dyte i nenes se femijes ) te drejten sipas ligjit per kundershtimin e atesise (afati 1 vit pas lindjes ) e kemi humbur .
Ju lutem me ndihmoni me nje pergjigje nese mund te dorezoj kerkese kundershtimi te atesise ne emer te femijes se mitur ( ose nga kujdestari i tij ) ?