teuta 76

si duhet te veproj ne ratin kur me kane zaptuar token bujqesore dhe kane bere ndertime te paligjshme zaptuesit te cilet e kane futur ne proces legalizimi.A duhet ti drejtohem komisionit te vleresimit te titujve te pronesis apo direkt tu bej kallzim penal dhe kush eshte baza ligjore e kallzimit penal.Ju lutem ne rast se keni inf..shkruani