Bisnes

Sì funzionon,se Kam fare idene, mund të ma spjegoj dikush?