III. NDËRMARRJE SHTETËRORE (TRANSFORMIMI NË SHOQËRI, TREGTARE)