TITULLI IV - PRISHJA E SHOQËRISË KOLEKTIVE DHE LARGIMI I ORTAKËVE